Bestuurlijke informatie

Het bestuur bewaakt de kwaliteit van de geboden vakanties en behandelt de aanvragen voor vakanties. Eén van de belangrijkste taken van het bestuur is de fondsenwerving.

Het bestuur organiseert de activiteiten tijdens de vakanties. Deze worden uitgevoerd op meerdere locaties in Twente. Ook zorgt het bestuur voor regionale bekendheid en gezinswerking in Twente.

Beloningsbeleid

De bestuurders van Stichting Skik in Twente ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Eventuele onkosten gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig.

Jaarplan

In het jaarplan beschrijven wij wat onze missie en onze visie is, welke doelen we in 2023 willen behalen en hoe we dat willen doen. Klik hier voor het jaarplan.

Jaarverslag

Jaarverslag Skik in Twente 2023
In het jaarverslag leest u hoe wij gewerkt hebben aan het bereiken van onze doelen en wat de resultaten zijn die we in 2022 hebben behaald. Klik hier om het jaarverslag te bekijken.

Jaarverslag Skik in Twente 2022
In het jaarverslag leest u hoe wij gewerkt hebben aan het bereiken van onze doelen en wat de resultaten zijn die we in 2021 hebben behaald. Klik hier om het jaarverslag te bekijken.

Jaarverslag Skik in Twente 2021
In het jaarverslag leest u hoe wij gewerkt hebben aan het bereiken van onze doelen en wat de resultaten zijn die we in 2020 hebben behaald. Klik hier om het jaarverslag te bekijken.

Jaarverslag Skik in Twente 2020
In het jaarverslag leest u hoe wij gewerkt hebben aan het bereiken van onze doelen en wat de resultaten zijn die we in 2020 hebben behaald. Klik hier om het jaarverslag te bekijken.

Bestuur

Carmen Nijhuis

Voorzitter

Jacqueline Scholtens

Secretaris

Erwin Bramer

Penningmeester

Jolanda van Tellegen

PR & Communicatie

Raad van Toezicht

Wilmien Haverkamp

Voorzitter

Corine Böhmers

Lid

Erwin Wigbold

Secretaris

Volg ons op

Vanaf januari 2015 ANBI geregistreerd

RSIN nummer 854469771

© Skik in Twente