Ons doel

Doneer nu en help Skik met het realiseren van zorgeloze vakanties.

Doneren

Ons Doel

In onze samenleving neemt mantelzorg een steeds grotere plaats in. In gezinnen waar één van de kinderen of een ander gezinslid een beperking heeft of chronisch en/of ernstig ziek is, is die mantelzorg zeer intensief. Zeker als de mantelzorger ook nog een baan heeft. Kinderen in deze gezinnen zijn ook al van jongs af aan betrokken bij de zorg. Eén op de vier jongeren in Nederland is jonge mantelzorger!

Voor deze gezinnen is het bovendien heel moeilijk om samen van een vakantie te genieten en nieuwe energie op te doen. Want ook tijdens de vakantie gaat de zorg gewoon door! Daarnaast kunnen veel van deze gezinnen zich ook financieel gezien überhaupt geen (zorg)vakantie veroorloven.

Stichting Skik in Twente wil mantelzorggezinnen met opgroeiende kinderen een zorgeloze en onvergetelijke vakantie bieden. Hierin staan ontzorging, vakantiebeleving, plezier, gezelligheid en ontspanning centraal. Zo kunnen ook deze gezinnen samen vakantieherinneringen opbouwen en energie opdoen voor de rest van het jaar. De vakanties vinden vooralsnog plaats bij ‘t Keampke in De Lutte.  Er worden allerlei activiteiten georganiseerd voor de kinderen en voor de ouders, maar natuurlijk is het ook mogelijk om gewoon lekker niets te doen, want ook dat is vakantie! Waar wenselijk en mogelijk wordt de zorg voor het zieke of beperkte gezinslid overgenomen, zodat iedereen optimaal kan ontspannen en genieten.

Missie

Stichting Skik in Twente wil geheel verzorgde vakanties bieden aan gezinnen met opgroeiende kinderen in Twente, waarvan tenminste één gezinslid permanent zorgbehoevend is. Deze mantelzorgende gezinnen kunnen zonder (medische) begeleiding niet samen op vakantie. Skik in Twente wil in die behoefte voorzien, juist daar waar het gezinnen betreft die het aan financiële draagkracht ontbreekt.

Visie

Skik in Twente wil met haar all-inclusive zorgvakanties datgene bieden dat een vakantie zo bijzonder maakt: gastvrijheid, rust, avontuur, privacy, comfort, culinair genieten, entertainment, gezelligheid. Mantelzorgende gezinnen met opgroeiende kinderen hebben tijdens zo’n vakantie bovendien behoefte aan professionele zorg, extra veiligheid, begrip en lotgenotencontact, wanneer één of meer gezinsleden een chronische, ernstige ziekte of een lichamelijke of verstandelijke beperking hebben. Skik in Twente onderkent de essentie van een dergelijke, letterlijk zorgeloze vakantie, zodat zij nieuwe energie kunnen opdoen voor het dagelijkse leven, dat voor hen in het teken staat van continue zorg.

ANBI

Een goed doel hoeft sinds 1 januari 2006 geen successierecht meer te betalen over erfenissen. Maar let op: alleen instellingen die de Belastingdienst aanmerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) kunnen gebruik maken van de fiscale voordelen. Stichting Skik in Twente heeft met ingang van 1 januari 2015 de ANBI status verkregen.

Sponsoren