Gun een vakantie

Aanmeldingen voor vakanties kunnen uitsluitend gedaan worden door een hulpverlener, zoals een thuiszorginstelling, huisarts, maatschappelijk werker, leerkracht, gezinscoach of gezinsvoogd.

  Gegevens aanvrager

  Gegevens gezin*

  Is het gezin op de hoogte van de aanmelding?

  Volg ons op

  Vanaf januari 2015 ANBI geregistreerd

  RSIN nummer 854469771

  © Skik in Twente