Stichting Skik in Twente is op zoek naar een inspirerende, ervaren en dienstbare voorzitter. 

Stichting SKIK in Twente is een relatief jonge stichting met een ideële doelstelling en heeft een werkend bestuur bestaande uit vijf leden en een Raad van Toezicht met drie leden.

De Stichting is op zoek naar een inspirerende, ervaren en dienstbare voorzitter die samen met de bestuursleden de doelstellingen van SKIK vorm wil geven. De kandidaat voor de positie van voorzitter van de Stichting voldoet bij voorkeur aan het merendeel van de volgende kwalificaties:

 • is in staat gebleken om vanuit een helicopterview een visie te hebben op de ontwikkelingen in en om mantelzorg
 • heeft voldoende ervaring met onder meer financieel-economische, juridische en/of organisatorische vraagstukken
 • opereert ten principale vanuit een onafhankelijke positie en representeert geen bepaalde geledingen of entiteiten binnen of om zorgorganisaties
 • is in staat om een inhoudelijke bijdrage te leveren aan het voldoen aan de statutaire taken die het bestuur van de Stichting heeft
 • beschikt over een breed en relevant netwerk
 • is ten principale een teamspeler, maar heeft ook de kracht om zo nodig beargumenteerd een eigen standpunt in te nemen
 • is voldoende praktisch ingesteld en inspirerend
 • heeft bij voorkeur affiniteit met de regio Twente
 • heeft een scherp oog voor de maatschappelijke betekenis van mantelzorg en meer in het bijzonder voor de rol daarin van Stichting SKIK
 • is bereid eenmaal per jaar deel uit te maken van een evaluatie, zowel individueel als collectief, van het functioneren van het Stichtingsbestuur
 • is verbindend en oplossingsgericht en laat zich niet leiden door emoties
 • is bereid tot het inzetten van voldoende vrije tijd, kennis en ervaring
 • is van onbesproken gedrag en is bereid zich te laten toetsen op geschiktheid, betrouwbaarheid en integriteit conform de uitgangspunten die de algemene beginselen van goede corporate governance hieromtrent noemen
 • is in het bezit van een recente VOG-verklaring of bereid tot het aanvragen daarvan

De bestuurders en de Raad van Toezicht van Stichting Skik in Twente ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuurs- of toezichtfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig.

Binnen het bestuur van de Stichting is de voorzitter verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bestuur en daarmee de Stichting. De voorzitter conformeert zich aan het beleid en de visie van de Stichting. De voorzitter leidt de vergaderingen en regelt onder meer de behandeling van de onderwerpen, voorstellen en amendementen en de andere besprekingen die aan de orde zijn. De voorzitter wordt bij ziekte of afwezigheid vervangen door een ander bestuurslid en in geval van een vacature a.i. vervangen door een afgevaardigde uit de Raad van Toezicht. De voorzitter kan de leiding van de vergadering tijdelijk overdragen aan een ander bestuurslid. De voorzitter heeft gevoel voor bestuurlijke zaken en is in staat bestuurlijke besluiten om te zetten in adequate acties.

Taakomschrijving Voorzitter bestuur van de Stichting Skik in Twente

 • coördineert en geeft leiding en sturing aan het bestuur van de Stichting
 • legt verantwoording af over de Stichting aan de Raad van Toezicht
 • is voorzitter van de bestuursvergaderingen
 • bewaakt de voortgang en de kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen zoals die zijn
  vastgelegd in het beleids- c.q. jaarplan van de Stichting
 • zorgt voor een goede in- en externe vertegenwoordiging van het bestuur
 • houdt nieuwe ontwikkelingen bij en implementeert deze
 • zorgt voor een goede taakverdeling en onderlinge vervanging
 • zorgt voor de navolging en de opvolging van de Statuten
 • signaleert problemen en draagt oplossingen aan of belegt deze bij het juiste bestuurslid

Functie-eisen:

 • goede communicatieve vaardigheden
 • affiniteit met besturen en management
 • affiniteit met het beheer van gelden
 • is in staat om zowel in- als extern de Stichting te vertegenwoordigen en de vastgestelde beleidsvisie uit te dragen
 • heeft een flexibele instelling en is stressbestendig
 • kan leiding geven
 • is ervaren in de omgang met vrijwilligers

Kandidaten kunnen hun belangstelling kenbaar maken door het zenden van een sollicitatiebrief en CV naar info@skiktwente.nl t.a.v. Jacqueline Scholtens, secretariaat, o.v.v. sollicitatie voorzitter Skik.

Voor vragen over deze functie kunt u contact opnemen met Erwin Wigbold, secretaris van de Raad van Toezicht van Stichting Skik in Twente, tel. 06-53329393. De sluitdatum van de vacature is vrijdag 15 september 2023.

Doneren

Doneer nu en help Skik met het realiseren van zorgeloze vakanties.

Volg ons op

Vanaf januari 2015 ANBI geregistreerd

RSIN nummer 854469771

© Skik in Twente