Nalaten

Doneer nu en help Skik met het realiseren van zorgeloze vakanties.

Doneren

Neem ons op in uw testament en help ons zorgeloze vakanties mogelijk te maken!

Om alles goed te regelen betreffende uw nalatenschap kunt u een testament laten opstellen. Een testament is een door de notaris opgestelde akte. U benoemt hierin uw erfgenamen en regelt de overige zaken. U kunt in uw testament ook één of meerdere goede doelen opnemen.

Dat kan op twee manieren:

U kunt ervoor kiezen om één of meerdere goede doelen als erfgenaam te benoemen in uw testament. Het goede doel ontvangt dan een percentage van uw nalatenschap. U bepaalt uiteraard zelf welk percentage dat is.

Wilt u het goede doel niet als erfgenaam opnemen in uw testament? Dan kunt u een legaat opnemen. Een legaat is een bepaling in een testament waarbij bepaalde goederen of een bepaalde som geld aan een door u aangewezen persoon of goed doel wordt nagelaten. U kunt voor meerdere goede doelen een legaat gebruiken.

ANBI

Een goed doel hoeft sinds 1 januari 2006 geen successierecht meer te betalen over erfenissen. Maar let op: alleen instellingen die de Belastingdienst aanmerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) kunnen gebruik maken van de fiscale voordelen. Stichting Skik in Twente heeft de ANBI status aangevraagd en verwacht media 2015 als ANBI geregistreerd te staan.

Een testament opmaken

Een testament laten opmaken is makkelijker dan u wellicht denkt. Een oriënterend gesprek van een half uur met de notaris is gratis. De verdere kosten zijn afhankelijk van uw wensen: hoe complexer uw testament, hoe meer het kost.

U dient een geldig legitimatiebewijs mee te nemen, om uw identiteit te bevestigen.

Heeft u geen testament opgemaakt, dan erven uw kinderen. Heeft u geen kinderen, dan erven uw familieleden.

Anders? Als u geen erfgenamen hebt, gaat alles wat overblijft naar de Staat.

Sponsoren